Meer werknemers bouwen werkgeverspensioen op

Eind 2022 hadden 765.000 werknemers geen pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren er 171.000 minder dan in 2019, een daling van 18 procent. Toch bouwt nog altijd 11 procent van de werknemers geen pensioen op. Deze groep bestaat vaak uit jongere mensen; 15 procent van de werknemers tussen de 21 en 35 jaar had geen pensioenregeling. Naarmate personeel ouder wordt, nemen ze vaker deel aan een pensioenregeling.
De grootste groep werknemers die geen pensioen opbouwt werkt via uitzendbureaus of een andere vorm van arbeidsbemiddeling. Dat ging om bijna 69.000 werkenden. Bijna 30 procent van alle werkgevers heeft geen pensioenregeling. Dit zijn vaak nieuwe bedrijven (die nog geen twee jaar bestaan) met weinig werknemers. Naarmate de bedrijven langer bestaan, wordt er vaker pensioen geregeld.